thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 NGU
    Nghiên cứu về việc tự học kỹ năng nghe của sinh viên năm 1 khoa Tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Nguyễn, Thị Quỳnh Anh
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ
Nhan đề Nghiên cứu về việc tự học kỹ năng nghe của sinh viên năm 1 khoa Tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / Nguyễn Thị Quỳnh Anh; Phan Thị Ngọc Bích
Thông tin xuất bản Huế, 2019
Mô tả vật lý 66tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Ngọc Bích
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121361
0025
00488EC2889-6A4F-4CE0-BE7F-3565FCEC0E8E
005202107201520
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210720152056|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bNGU
100 |aNguyễn, Thị Quỳnh Anh
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ
245 |aNghiên cứu về việc tự học kỹ năng nghe của sinh viên năm 1 khoa Tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / |cNguyễn Thị Quỳnh Anh; Phan Thị Ngọc Bích
260 |aHuế, |c2019
300 |a66tr. ; |c28cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
700|a Phan, Thị Ngọc Bích|eHướng dẫn
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1