thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 VU-V
    Ảnh hưởng tiêu cực của âm điệu địa phương vùng Bắc Trung Bộ, Việt nam đến cách phát âm tiếng trung của sinh viên năm 1, Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Vũ, Văn Thủy
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ
Nhan đề Ảnh hưởng tiêu cực của âm điệu địa phương vùng Bắc Trung Bộ, Việt nam đến cách phát âm tiếng trung của sinh viên năm 1, Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / Vũ Văn Thủy
Thông tin xuất bản Huế, 2019
Mô tả vật lý 63tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121362
0025
004D04DD65C-6286-43F2-B191-73293CF05017
005202107201524
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210720152408|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bVU-V
100 |aVũ, Văn Thủy
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ
245 |aẢnh hưởng tiêu cực của âm điệu địa phương vùng Bắc Trung Bộ, Việt nam đến cách phát âm tiếng trung của sinh viên năm 1, Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / |cVũ Văn Thủy
260 |aHuế, |c2019
300 |a63tr. ; |c28cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1