thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 LE-N
    Các yếu tố văn hóa xã hội từ bên ngoài tác động đến việc gìn giữ và duy trì văn hóa truyền thống của người PA Cô ở tỉnh Thừa Thiên Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Lê, Ngọc Vân Anh
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ
Nhan đề Các yếu tố văn hóa xã hội từ bên ngoài tác động đến việc gìn giữ và duy trì văn hóa truyền thống của người PA Cô ở tỉnh Thừa Thiên Huế / Lê Ngọc Vân Anh; Hồ Viết Hoàng
Thông tin xuất bản Huế, 2019
Mô tả vật lý 94tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Tác giả(bs) CN Hồ, Viết Hoàng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121363
0025
0042B25F524-67F5-4F94-8D93-CB8CD59FA762
005202107201529
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210720152921|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bLE-N
100 |aLê, Ngọc Vân Anh
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ
245 |aCác yếu tố văn hóa xã hội từ bên ngoài tác động đến việc gìn giữ và duy trì văn hóa truyền thống của người PA Cô ở tỉnh Thừa Thiên Huế / |cLê Ngọc Vân Anh; Hồ Viết Hoàng
260 |aHuế, |c2019
300 |a94tr. ; |c28cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
700|aHồ, Viết Hoàng|eHướng dẫn
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1