thông tin biểu ghi
DDC 495.784
Nhan đề 바로 한국어. 쓰기 3 = Get it Korean : writing 3 / Paro Han'gugŏ. Ssŭgi 3 / 이 정희...
Thông tin xuất bản 하우, Sŏul-si : Hau, 2019
Mô tả vật lý 95tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Viết
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121364
00210
00401843085-36C7-4C43-AC8E-B8D8B7DDF73D
005202107231419
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9791188568987
039|a20210723141948|bthuytt|c20210723141919|dthuytt|y20210722110340|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aKOR
082 |a495.784|bPAR
245 |a바로 한국어. 쓰기 3 = Get it Korean : writing 3 / Paro Han'gugŏ. Ssŭgi 3 / |c이 정희...
260 |a하우, Sŏul-si : |bHau, |c2019
300 |a95tr. ; |c25cm.
653 |aViết
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/bìa sách tiếng hàn/21364thumbimage.jpg
890|a0

Không có liên kết tài liệu số nào