thông tin biểu ghi
  • Sách giáo trình
  • 495.784 PAR
    바로 한국어. 쓰기 3 = Get it Korean : writing 3 / Paro Han'gugŏ. Ssŭgi 3 /
DDC 495.784
Nhan đề 바로 한국어. 쓰기 3 = Get it Korean : writing 3 / Paro Han'gugŏ. Ssŭgi 3 / 이 정희...
Thông tin xuất bản 하우, Sŏul-si : Hau, 2019
Mô tả vật lý 95tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Viết
Địa chỉ 100Kho Tiếng Hàn(3): 000050313, 000050379, 000050402
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121364
0022
00401843085-36C7-4C43-AC8E-B8D8B7DDF73D
005202205051023
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9791188568987
039|a20220505102326|bthuytt|c20211229155917|dhuongttt|y20210722110340|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aKOR
082 |a495.784|bPAR
245 |a바로 한국어. 쓰기 3 = Get it Korean : writing 3 / Paro Han'gugŏ. Ssŭgi 3 / |c이 정희...
260 |a하우, Sŏul-si : |bHau, |c2019
300 |a95tr. ; |c25cm.
653 |aViết
693|aTH/PDF
852|a100|bKho Tiếng Hàn|j(3): 000050313, 000050379, 000050402
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/bìa sách tiếng hàn/21364thumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000050313 Kho Tiếng Hàn 495.784 PAR Mượn về nhà 1
2 000050379 Kho Tiếng Hàn 495.784 PAR Mượn về nhà 2
3 000050402 Kho Tiếng Hàn 495.784 PAR Mượn về nhà 3