thông tin biểu ghi
DDC 495.922
Tác giả CN Lê, Thị Lâm Thi
Tác giả TT
Nhan đề Giáo trình Tiếng Việt trình độ A1 ( Dành cho người nước ngoài) / Lê Thị Lâm Thi
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tiếng việt dành cho người nước ngoài
Từ khóa tự do TV_21481
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121481
00210
00468D477CE-7C2D-46B4-B417-48287B7F90A0
005202112301030
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20211230103012|bhuongttt|c20210824091252|dhuongttt|y20210824084850|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a495.922|bLE -T
100 |aLê, Thị Lâm Thi
110 |bTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
245 |aGiáo trình Tiếng Việt trình độ A1 ( Dành cho người nước ngoài) / |cLê Thị Lâm Thi
260 |aHuế, |c2020
300 |atr. ; |ccm.
653 |aTiếng việt dành cho người nước ngoài
653|aTV_21481
693|aVNH/PDF
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1