thông tin biểu ghi
DDC 428.6
Tác giả CN Dole, Ivan G.
Nhan đề Connect : College reading / Ivan G. Dole, Leslie Taggart.
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản Boston :Wadsworth/Cengage Learning,2014.
Mô tả vật lý xxxvi, 668 p. :ill. (some col.) ;24 cm
Phụ chú Includes index.
Thuật ngữ chủ đề Report writing-Problems, exercises, etc.
Thuật ngữ chủ đề College readers.
Thuật ngữ chủ đề English language-Rhetoric-Problems, exercises, etc.
Từ khóa tự do Đọc
Tác giả(bs) CN Taggart, Leslie.
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000044265
000 01002nam a2200289 a 4500
00118233
0021
004D1FA15C6-6195-4B44-A7A9-E5AA84A77C00
005201907031040
008 2014
0091 0
020 |a9781133602675 (paperback)
020|a1133602673
039|a20190703104016|bthuytt|c20181114163004|dthuytt|y20181114150835|zthuytt
040 |aHUCFL
08200|a428.6|223|bDOL
1001 |aDole, Ivan G.
24510|aConnect :|bCollege reading /|cIvan G. Dole, Leslie Taggart.
250 |a2nd ed.
260 |aBoston :|bWadsworth/Cengage Learning,|c2014.
300 |axxxvi, 668 p. :|bill. (some col.) ;|c24 cm
500 |aIncludes index.
650 0|aReport writing|vProblems, exercises, etc.
650 0|aCollege readers.
650 0|aEnglish language|xRhetoric|vProblems, exercises, etc.
653|a Đọc
7001 |aTaggart, Leslie.
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000044265
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachthamkhao/000044265thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000044265 Kho Tiếng Anh 428.6 DOL Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào