thông tin biểu ghi
DDC 428.24
Tác giả CN Ferree, Tess
Nhan đề NorthStar 4 : Listening and Speaking / Tess Ferree, Kim Sanabria
Lần xuất bản 4rd ed
Thông tin xuất bản White Plains, NY : Pearson Education, 2015
Mô tả vật lý 233tr. : color ill. ; 30cm.
Tùng thư International edition - Not for sale in the U.S.A
Thuật ngữ chủ đề English language -Textbooks for foreign speakers
Thuật ngữ chủ đề English language -Problems, exercises, etc -Spoken English -Listening english
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000044172, 000044301
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118238
0022
00483C62FB3-6C76-4C3C-958C-7F3FD75A323E
005201901151005
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9780134049823
039|a20190115100514|bthuytt|c20190102103515|dthinlq|y20181221153627|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a428.24|bPRE
100 |aFerree, Tess
245 |aNorthStar 4 : |bListening and Speaking / |cTess Ferree, Kim Sanabria
250 |a4rd ed
260 |aWhite Plains, NY : |bPearson Education, |c2015
300 |a233tr. : |bcolor ill. ; |c30cm.|e4CD
490|aInternational edition - Not for sale in the U.S.A
504|aIncludes bibliographical references
650 |aEnglish language |xTextbooks for foreign speakers
650 |aEnglish language |vProblems, exercises, etc |xSpoken English |xListening english
653 |aKỹ năng tổng hợp
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000044172, 000044301
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachgiaotrinh/northstar/northstarlistening&speaking_4thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000044301 Kho Tiếng Anh 428.24 PRE Mượn về nhà 1
2 000044172 Kho Tiếng Anh 428.24 PRE Mượn về nhà 2