thông tin biểu ghi
DDC 428
Tác giả CN Ferree, Tess
Nhan đề NorthStar 4 : Listening and Speaking / Tess Ferree, Kim Sanabria
Lần xuất bản 4th ed
Thông tin xuất bản White Plains, NY : Pearson Education, 2015
Mô tả vật lý 233tr. : color ill. ; 30cm.
Tùng thư International edition - Not for sale in the U.S.A
Thuật ngữ chủ đề English language -Textbooks for foreign speakers
Thuật ngữ chủ đề English language -Problems, exercises, etc -Spoken English -Listening english
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Từ khóa tự do Tài liệu chính
Môn học Nghe 4
Môn học Nói 4
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(3): 000044035, 000044172, 000044301
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118238
0022
00483C62FB3-6C76-4C3C-958C-7F3FD75A323E
005202007060917
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9780134049823
039|a20200706091607|bhuyntd|c20200508093905|dthinlq|y20181221153627|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a428|bFER
100 |aFerree, Tess
245 |aNorthStar 4 : |bListening and Speaking / |cTess Ferree, Kim Sanabria
250 |a4th ed
260 |aWhite Plains, NY : |bPearson Education, |c2015
300 |a233tr. : |bcolor ill. ; |c30cm.|e4CD
490|aInternational edition - Not for sale in the U.S.A
504|aIncludes bibliographical references
650 |aEnglish language |xTextbooks for foreign speakers
650 |aEnglish language |vProblems, exercises, etc |xSpoken English |xListening english
653 |aKỹ năng tổng hợp
653|aTài liệu chính
690|aNghe 4
690|aNói 4
691|aNgôn ngữ Anh
691|aSư phạm Anh
692|aTiếng Anh
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(3): 000044035, 000044172, 000044301
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachgiaotrinh/northstar/northstarlistening&speaking_4thumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000044301 Kho Tiếng Anh 428 FER Mượn về nhà 1
2 000044172 Kho Tiếng Anh 428 FER Mượn về nhà 2
3 000044035 Kho Tiếng Anh 428 FER Mượn về nhà 3