thông tin biểu ghi
DDC 428.24
Tác giả CN Merdinger Polly
Nhan đề NorthStar 1 : Listening and Speaking / Polly Merdinger, Laurie Barton
Lần xuất bản 4rd ed
Thông tin xuất bản White Plains, NY : Pearson Education, 2015
Mô tả vật lý 236tr. : color ill. ; 30cm.
Tùng thư International edition - Not for sale in the U.S.A
Thuật ngữ chủ đề English language -Textbooks for foreign speakers
Thuật ngữ chủ đề English language -Problems, exercises, etc -Spoken English -Listening
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000044017, 000044222
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118241
0022
004EF54FB70-50C8-4D88-A5A1-4744D3E91C73
005201901151000
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9780134049809
039|a20190115100015|bthuytt|c20190102103209|dthinlq|y20181225142851|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a428.24|bMER
100 |aMerdinger Polly
245 |aNorthStar 1 : |bListening and Speaking / |c Polly Merdinger, Laurie Barton
250 |a4rd ed
260 |aWhite Plains, NY : |bPearson Education, |c2015
300 |a236tr. : |bcolor ill. ; |c30cm.|e3CD
490|aInternational edition - Not for sale in the U.S.A
504|aIncludes bibliographical references
650 |aEnglish language |xTextbooks for foreign speakers
650 |aEnglish language |vProblems, exercises, etc |xSpoken English |aListening
653 |aKỹ năng tổng hợp
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000044017, 000044222
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachgiaotrinh/northstar/northstarlistening&speaking_1thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000044222 Kho Tiếng Anh 428.24 MER Mượn về nhà 1
2 000044017 Kho Tiếng Anh 428.24 MER Mượn về nhà 2