thông tin biểu ghi
DDC 448.3
Tác giả CN Escoufier, Dorothée
Nhan đề Communication Progressive du Français : A1.1 Débutant Complet / Dorothée Escoufier, Camille Gomy et Kim Ta Minh
Thông tin xuất bản Paris : CLE International, 2018
Mô tả vật lý 144p. : ill. en col. ; 26 cm.
Tùng thư Progressive du français
Phụ chú Avec 350 Exercices
Thuật ngữ chủ đề Français (langue) -- Manuels pour allophones.
Thuật ngữ chủ đề Français (langue) -- Communication -- Problèmes et exercices -- Manuels pour allophones.
Từ khóa tự do Nói
Tác giả(bs) CN Gomy, Camille
Tác giả(bs) CN Ta, Minh Kim
Địa chỉ 100Kho Tiếng Pháp(1): 000044584
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118290
0022
004328C5BBA-25AA-4984-B16C-F8F14BFF4EA5
005201906061046
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9782090382105
039|y20190606104610|ztintntd
040 |aHUCFL
041 |afre
082 |a448.3|bESC
1001 |aEscoufier, Dorothée
24510|aCommunication Progressive du Français : |bA1.1 Débutant Complet / |cDorothée Escoufier, Camille Gomy et Kim Ta Minh
260 |aParis : |bCLE International, |c2018
300 |a144p. : |bill. en col. ; |c26 cm.|e01 MP3
490 |aProgressive du français
500 |aAvec 350 Exercices
650 |aFrançais (langue) -- Manuels pour allophones.
650 |aFrançais (langue) -- Communication -- Problèmes et exercices -- Manuels pour allophones.
653 |aNói
7001 |aGomy, Camille
7001 |aTa, Minh Kim
852|a100|bKho Tiếng Pháp|j(1): 000044584
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000044584 Kho Tiếng Pháp 448.3 ESC Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào