thông tin biểu ghi
DDC TN
Tác giả CN 芥川、龍之介
Nhan đề レベル別日本語多読ライブラリー3(vol.2) / 芥川龍之介
Thông tin xuất bản 東京 : 株式会社アスク出版 , 2007
Mô tả vật lý 1-5 ; 22cm
Từ khóa tự do Truyện
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(1): 000046178
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118353
0021
0040C3C2A5A-748A-4522-8131-D763CEB85720
005201909251529
008140604s2007 jpn
0091 0
020 |a9784872176438
039|a20190925152853|bthuytt|c20190925152439|dthuytt|y20190925151531|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJap
082 |aTN|b
100 |a芥川、龍之介
245 |a レベル別日本語多読ライブラリー3(vol.2) / |c芥川龍之介
260 |a東京 : |b株式会社アスク出版 , |c2007
300 |a1-5 ; |c22cm
653 |aTruyện
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(1): 000046178
890|a1|b12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000046178 Kho Tiếng Nhật TN 芥 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào