thông tin biểu ghi
  • Khóa luận
  • 495.922 LE-T
    PHONG TỤC TẬP QUÁN TRONG VĂN HÓA LÀNG CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA: TRUYỀN THỐNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI /

DDC 495.922
Tác giả CN LÊ, THỊ LINH PHƯƠNG
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế
Nhan đề PHONG TỤC TẬP QUÁN TRONG VĂN HÓA LÀNG CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA: TRUYỀN THỐNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI / LÊ THỊ LINH PHƯƠNG; HỒ VIẾT HOÀNG
Thông tin xuất bản Huế, 2022
Mô tả vật lý 60tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do TV/KL
Từ khóa tự do TV/22127
Tác giả(bs) CN HỒ, VIẾT HOÀNG
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122127
0023
004A43E4E05-EE6E-42F4-A714-89BAC1FB79B7
005202206241630
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220624163007|bhuongttt|y20220624153310|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a495.922|bLE-T
100 |aLÊ, THỊ LINH PHƯƠNG
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế
245 |aPHONG TỤC TẬP QUÁN TRONG VĂN HÓA LÀNG CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA: TRUYỀN THỐNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI / |cLÊ THỊ LINH PHƯƠNG; HỒ VIẾT HOÀNG
260 |aHuế, |c2022
300 |a60tr. ; |c30cm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp ngành Việt Nam học
653 |aTV/KL
653|aTV/22127
700 |aHỒ, VIẾT HOÀNG|eHướng dẫn
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1|a0|b0|d2