thông tin biểu ghi
  • Khóa luận
  • 495.922 NGU
    PHONG TỤC TẬP QUÁN TRONG VĂN HÓA LÀNG CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA: TRUYỀN THỐNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI /

DDC 495.922
Tác giả CN NGUYỄN, THÀNH AN
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế
Nhan đề PHONG TỤC TẬP QUÁN TRONG VĂN HÓA LÀNG CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA: TRUYỀN THỐNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI / NGUYỄN THÀNH AN; TRẦN THỊ XUÂN
Thông tin xuất bản Huế, 2022
Mô tả vật lý 58tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do TV/KL
Từ khóa tự do TV/22129
Tác giả(bs) CN TRẦN, THỊ XUÂN
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122129
0023
00474A47109-B3CB-49B2-B996-E9BDAC5EEB28
005202206241641
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220624164134|bhuongttt|y20220624155142|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a495.922|bNGU
100 |aNGUYỄN, THÀNH AN
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế
245 |aPHONG TỤC TẬP QUÁN TRONG VĂN HÓA LÀNG CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA: TRUYỀN THỐNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI / |cNGUYỄN THÀNH AN; TRẦN THỊ XUÂN
260 |aHuế, |c2022
300 |a58tr. ; |c30cm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp ngành Việt Nam học
653 |aTV/KL
653|aTV/22129
700 |aTRẦN, THỊ XUÂN|eHướng dẫn
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1|a0|b0|d2