thông tin biểu ghi
DDC 495.17
Tác giả CN 董,瑾
Nhan đề 14284 : 中级口语教程 / 董瑾,范雪娇
Thông tin xuất bản 北京 : 北京大学出版社 ;, 2005年
Mô tả vật lý 209p ; 26cm
Tác giả(bs) CN 范 ,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000029290
000 00496nam a2200181 a 4500
00112833
0021
00414284
00520181101150424.0
008181101s2005 Chi
0091 0
020 |a9787301078402
040 |aHUCFL
0410 |aChi
0820 |a495.17 |b
1001 |a董,瑾
24500|a14284 : |b中级口语教程 / |c董瑾,范雪娇
260 |a北京 : |b北京大学出版社 ;, |c2005年
300 |a209p ; |c26cm
541|aVăn hóa dân gian Việt Nam
7001 |a范 , |c雪娇
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000029290
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000029290 Kho Tiếng Việt 495.17 董 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào