thông tin biểu ghi
DDC 448.1
Tác giả CN Leroy-Miquel, Claire
Nhan đề Vocabulaire progressive du français , Niveau intérmédiaire / Claire Leroy-Miquel ; Anne Goliot-Lété
Thông tin xuất bản Paris : CLE International ;, 2003
Mô tả vật lý 190p : ill.. ; 29 cm
Phụ chú Avec 250 exercices
Từ khóa tự do Từ vựng
Tác giả(bs) CN Goliot-Lété, Anne
Địa chỉ 100Kho Tiếng Pháp(1): 000018055
000 00585cam a2200181 a 4500
0014961
0021
0045251
00520160812153324.0
008111206s2003 fre
0091 0
039|a20160812033324|badmin|y20111206092349|ztintntd
040 |aHUCFL
0410 |afre
0820 |a448.1 |bLER
1001 |aLeroy-Miquel, Claire
24510|aVocabulaire progressive du français , |pNiveau intérmédiaire / |cClaire Leroy-Miquel ; Anne Goliot-Lété
260 |aParis : |bCLE International ;, |c2003
300 |a190p : |bill.. ; |c29 cm
500 |aAvec 250 exercices
653|aTừ vựng
7001 |aGoliot-Lété, Anne
852|a100|bKho Tiếng Pháp|j(1): 000018055
890|a1|b7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000018055 Kho Tiếng Pháp 448.1 LER Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào