thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 TRA
    Cách sinh viên ứng phó với các khó khăn trong khi nói tiếng anh của sinh viên năm 1 và 2 - Khoa tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Trần, Thị Thu Sương
Nhan đề Cách sinh viên ứng phó với các khó khăn trong khi nói tiếng anh của sinh viên năm 1 và 2 - Khoa tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / Trần Thị Thu Sương; Nguyễn Thị Bảo Trang
Thông tin xuất bản Huế, 2018
Mô tả vật lý 81tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bảo Trang
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(2): 000050096, 000050101
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120328
0025
004682B9398-9C1F-4AFF-9A49-75E3B86A6265
005202106180939
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20210618093955|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bTRA
100 |aTrần, Thị Thu Sương
245 |aCách sinh viên ứng phó với các khó khăn trong khi nói tiếng anh của sinh viên năm 1 và 2 - Khoa tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / |cTrần Thị Thu Sương; Nguyễn Thị Bảo Trang
260 |aHuế, |c2018
300 |a81tr. ; |c25cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
700 |aNguyễn, Thị Bảo Trang|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(2): 000050096, 000050101
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000050101 Kho Tiếng Việt 001.4 TRA Mượn về nhà 1
2 000050096 Kho Tiếng Việt 001.4 TRA Mượn về nhà 2