thông tin biểu ghi
DDC 822.33
Nhan đề The Tragedy of Othello, The Moor of Venice / edited by Tucker Brooke and Lawrence Mason
Thông tin xuất bản New Haven : Yale University Press , 1918
Mô tả vật lý 188p. ; 17cm
Tùng thư The Yale Shakespeare
Thuật ngữ chủ đề Interracial marriage
Thuật ngữ chủ đề Italy--Venice
Thuật ngữ chủ đề Jealousy
Thuật ngữ chủ đề Muslims
Thuật ngữ chủ đề Othello (Fictitious character)
Từ khóa tự do Văn học
Tác giả(bs) CN Shakespeare, William, 1564-1616
Tác giả(bs) CN Brooke, Tucker [editor]
Tác giả(bs) CN Mason, Lawrence [editor]
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000004935
000 00739cam a2200241 a 4500
00114949
0021
00416719
00520161114094735.0
008161114s1918 eng
0091 0
039|a20161114000000|bphuongntt|y20161114000000|zphuongntt
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820 |a822.33 |bTRA
24504|aThe Tragedy of Othello, The Moor of Venice / |cedited by Tucker Brooke and Lawrence Mason
260 |aNew Haven : |bYale University Press , |c1918
300 |a188p. ; |c17cm
4900 |aThe Yale Shakespeare
650 0|aInterracial marriage
650 0|aItaly--Venice
650 0|aJealousy
650 0|aMuslims
650 0|aOthello (Fictitious character)
653|aVăn học
7000 |aShakespeare, William, 1564-1616
7000 |aBrooke, Tucker [editor]
7000 |aMason, Lawrence [editor]
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000004935
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000004935 Kho Tiếng Anh 822.33 TRA Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào