thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 398.09 597 HOA
    Tục thờ cá ông ở làng Diêm Phố - Ngư Lộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá /
DDC 398.09 597
Tác giả CN Hoàng, Minh Tường
Nhan đề Tục thờ cá ông ở làng Diêm Phố - Ngư Lộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá / Hoàng Minh Tường
Thông tin xuất bản Hà Nội : nxb Khoa học xã hội ;, 2015
Mô tả vật lý 286 tr. ; 21 cm
Tùng thư Văn hóa dân gian
Phụ chú Bao gồm mục lục
Thuật ngữ chủ đề Tục thờ cá ông -văn hoá dân gian
Tên vùng địa lý Làng Diêm phố - Ngư lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá
Tác giả(bs) TT Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000034799
000 00824cam a2200217 a 4500
00114663
0021
00416430
00520160601082559.0
008160601s2015 VIE
0091 0
020 |a9786049027390
039|a20160601000000|bphuongntt|y20160601000000|zphuongntt
040 |aHUCFL
0410 |aVIE
0820 |a398.09 597 |bHOA
1001 |aHoàng, Minh Tường
24510|aTục thờ cá ông ở làng Diêm Phố - Ngư Lộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá / |cHoàng Minh Tường
260 |aHà Nội : |bnxb Khoa học xã hội ;, |c2015
300 |a286 tr. ; |c21 cm
4900 |aVăn hóa dân gian
500 |aBao gồm mục lục
650 4|aTục thờ cá ông |xvăn hoá dân gian
651 0|aLàng Diêm phố - Ngư lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá
7100 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000034799
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000034799 Kho Tiếng Việt 398.09 597 HOA Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào