thông tin biểu ghi
Tác giả CN Levine, Deena R.
Nhan đề Beyond language : intercultural communication for english as a second language / Deena R. Levine, Mara B. Adelman.
Thông tin xuất bản Englewood Cliffs, New Jersey :Prentice-Hall,1982.
Mô tả vật lý xvii, 223p. :ill. ;24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Intercultural communication.
Thuật ngữ chủ đề English language-United States.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign.
Thuật ngữ chủ đề Readers - United States.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Tác giả(bs) CN Adelman, Mara B.
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000007096, 000017618
000 00808cam a2200229 a 4500
0012289
0021
0042421
005202012101540
008100520s1982 eng
0091 0
020 |a0130760005
039|a20201210154051|bthuytt|c20201210154027|dthuytt|y20100520145453|zhuyntd
040 |aWU|beng|cWU|dHUCFL
0410 |aeng
1001 |aLevine, Deena R.
2451 |aBeyond language :|bintercultural communication for english as a second language /|cDeena R. Levine, Mara B. Adelman.
260 |aEnglewood Cliffs, New Jersey :|bPrentice-Hall,|c1982.
300 |axvii, 223p. :|bill. ;|c24 cm.
504 |aIncludes bibliographical references (p. 223).
650 0|aIntercultural communication.
650 0|aEnglish language|zUnited States.
650 0|aEnglish language|vTextbooks for foreign.
650 0|aReaders - United States.
653|aNgôn ngữ
7001 |aAdelman, Mara B.
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000007096, 000017618
890|a2|b6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000007096 Kho Tiếng Anh 428.24 LEV Mượn về nhà 1
2 000017618 Kho Tiếng Anh 428.24 LEV Mượn về nhà 5

Không có liên kết tài liệu số nào