thông tin biểu ghi
DDC 428.24
Tác giả CN Viney, Peter.
Nhan đề Main street, workbook 1/Peter Viney, Karen Viney, David P. Rein. .
Thông tin xuất bản Oxford :Oxford University Press,c1993.
Mô tả vật lý 60p. :ill. col., ;28cm.
Tùng thư(bỏ) Oxford American English.
Phụ chú Includes index.
Thuật ngữ chủ đề English language-United States.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề Americanism.
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Tác giả(bs) CN Viney,
Tác giả(bs) CN Rein,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000005864
000 00734cam a2200241 a 4500
001253
0021
004287
00520110406150500.0
008090521s1993 eng
0091 0
020 |a0194344746 (pbk)
039|a20110406150500|bthuytt|y20090521193843|ztintntd
040 |aUk|dHUCFL
0410 |aeng
08204|220|a428.24|bVIN
1001 |aViney, Peter.
24510|aMain street,|pworkbook 1/|cPeter Viney, Karen Viney, David P. Rein. .
260 |aOxford :|bOxford University Press,|cc1993.
300 |a60p. :|bill. col., ;|c28cm.
440 0|aOxford American English.
500 |aIncludes index.
650 0|aEnglish language|zUnited States.
650 0|aEnglish language|vTextbooks for foreign speakers.
650 0|aAmericanism.
653|aKỹ năng tổng hợp
7001 |aViney,|cKaren.
7001 |aRein,|cDavid P.
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000005864
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000005864 Kho Tiếng Anh 428.24 VIN Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào