thông tin biểu ghi
DDC 427.973
Tác giả CN Trager, Edith Crowell.
Nhan đề PD's : pronunciation drills for learners of English / Edith Crowell Trager, Sara Cook Henderson.
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản New Jersey :Prentice-Hall,c1983.
Mô tả vật lý xxiii, 156p. ;22cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-United States.
Thuật ngữ chủ đề English language-Spoken English-United States.
Thuật ngữ chủ đề English language-Text-books for foreign speakers.
Từ khóa tự do Speaking.
Từ khóa tự do NÓI
Tác giả(bs) CN Henderson,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000004909
000 00738cam a2200229 a 4500
0013435
0021
0043617
005202011260853
008110222sc198 eng
0091 0
020 |a0137309201
039|a20201126085454|bthinlq|c20200618102944|dhoatd|y20110222151613|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aeng
08204|a427.973|bTRA
1001 |aTrager, Edith Crowell.
24510|aPD's :|bpronunciation drills for learners of English /|cEdith Crowell Trager, Sara Cook Henderson.
250 |a2nd ed.
260 |aNew Jersey :|bPrentice-Hall,|cc1983.
300 |axxiii, 156p. ;|c22cm.
650 0|aEnglish language|zUnited States.
650 0|aEnglish language|xSpoken English|zUnited States.
650 0|aEnglish language|xText-books for foreign speakers.
653 |aSpeaking.
653|aNÓI
7001 |aHenderson,|cSara Cook.
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000004909
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachtienganh/18.6.20/3435thumbimage.jpg
890|a1|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000004909 Kho Tiếng Anh 427.973 TRA Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào