thông tin biểu ghi
DDC 428.07
Tác giả CN Salama, Nancy.
Nhan đề American and British English preferences : spelling, grammar, punctuation, prepositions, vocabulary / by Nancy Salama and Mary Ghali.
Thông tin xuất bản Cairo, Egypt :Arab Renaissance Publisher,c1982.
Mô tả vật lý viii, 258 p. ;28 cm.
Phụ chú Includes index.
Thuật ngữ chủ đề English language-United States.
Thuật ngữ chủ đề English language-Foreign speakers.-Study and teaching
Thuật ngữ chủ đề English language-Great Britain.
Từ khóa tự do Văn hóa
Tác giả(bs) CN Ghali, Mary.
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000002813
000 00775cam a2200217 a 4500
001513
0021
004558
005202010060909
008090813sc198 eng
0091 0
039|a20201006091047|bthinlq|c20110303150452|dtintntd|y20090813154606|ztintntd
040 |aDLC|cDLC|dDLC|dHUCFL
0410 |aeng
082|a428.07|bSAL
1001 |aSalama, Nancy.
24510|aAmerican and British English preferences :|bspelling, grammar, punctuation, prepositions, vocabulary /|cby Nancy Salama and Mary Ghali.
260 |aCairo, Egypt :|bArab Renaissance Publisher,|cc1982.
300 |aviii, 258 p. ;|c28 cm.
500 |aIncludes index.
504 |aBibliogrphy: p. 235-242.
650 0|aEnglish language|zUnited States.
650 0|aEnglish language|xForeign speakers.|xStudy and teaching
650 0|aEnglish language|zGreat Britain.
653|aVăn hóa
7001 |aGhali, Mary.
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000002813
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000002813 Kho Tiếng Anh 428.07 SAL Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào