thông tin biểu ghi
DDC 495.922
Tác giả CN Đỗ, Tiến Thắng.
Nhan đề Ngữ điệu tiếng Việt : sơ khảo/ Đỗ Tiến Thắng.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Quốc gia ;, 2009.
Mô tả vật lý 318tr. :m.h. ;21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Việt-Ngữ điệu.
Thuật ngữ chủ đề Vietnamese language-Intonation.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000013941
000 00565cam a2200181 a 4500
0011132
0021
0041219
00520150615095331.0
008091119s2009 vie
0091 0
039|a20150615095331|bhuyntd|y20091119081620|ztintntd
040 |aHUCFL
0410 |avie
0820 |a495.922|bDO-T
1001 |aĐỗ, Tiến Thắng.
24510|aNgữ điệu tiếng Việt :|bsơ khảo/|cĐỗ Tiến Thắng.
260 |aHà Nội :|bĐại học Quốc gia ;, |c2009.
300 |a318tr. :|bm.h. ;|c21 cm.
650 0|aTiếng Việt|xNgữ điệu.
650 0|aVietnamese language|xIntonation.
653 |aNgôn ngữ.
653|aNgôn ngữ
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000013941
890|a1|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000013941 Kho Tiếng Việt 495.922 DO-T Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào