thông tin biểu ghi
DDC 495.6
Tác giả CN 河野俊之
Nhan đề 1日10分の発音練習 / 河野俊之
Thông tin xuất bản 東京 : くろしお出版 , 2004
Mô tả vật lý 120p + CD ; 26cm
Từ khóa tự do Từ vựng
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(2): 000040273, 000042069
000 00438cam a2200169 a 4500
00115644
0022
00417459
00520171113085231.0
008170614s2004 jpn
0091 0
020 |a9784874242865
039|a20171113000000|bthuytt|y20170614000000|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |ajpn
0820 |a495.6 |b
1000 |a河野俊之
24500|a1日10分の発音練習 / |c河野俊之
260 |a東京 : |bくろしお出版 , |c2004
300 |a120p + CD ; |c26cm
653|aTừ vựng
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(2): 000040273, 000042069
890|a2|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000040273 Kho Tiếng Nhật 495.6 河 Mượn về nhà 1
2 000042069 Kho Tiếng Nhật 495.6 河 Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào