thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 495.681 ORI
    5か国語でわかる介護用語集 : 英語・中国語・インドネシア語・ベトナム語・日本語 / 5kakokugo de wakaru kaigo yogoshu : Eigo chugokugo indoneshiago betonamugo nihongo. /
DDC 495.681
Tác giả CN 遠藤, 織枝(1938- orie Endo
Nhan đề 5か国語でわかる介護用語集 : 英語・中国語・インドネシア語・ベトナム語・日本語 / 5kakokugo de wakaru kaigo yogoshu : Eigo chugokugo indoneshiago betonamugo nihongo. / 遠藤織枝, 是枝祥子, 三枝令子編
Thông tin xuất bản ミネルヴァ書房, 2018
Mô tả vật lý 370tr. ; cm.
Từ khóa tự do Từ vựng
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(1): 000047641
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118804
0021
004FF8DAB64-CC9F-4CCB-B874-8A7382E7C4C0
005202001150751
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9784623081356
039|y20200115075042|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJPN
082 |a495.681|bORI
100 |a遠藤, 織枝(1938- orie Endo
245 |a5か国語でわかる介護用語集 : 英語・中国語・インドネシア語・ベトナム語・日本語 / 5kakokugo de wakaru kaigo yogoshu : Eigo chugokugo indoneshiago betonamugo nihongo. / |c遠藤織枝, 是枝祥子, 三枝令子編
260 |bミネルヴァ書房, |c2018
300 |a370tr. ; |ccm.
653 |aTừ vựng
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(1): 000047641
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000047641 Kho Tiếng Nhật 495.681 ORI Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào