thông tin biểu ghi
DDC 428.1
Tác giả CN Bromberg, Murray.
Nhan đề 504 absolutely essential words / Murray Bromberg, Julius Liebb, Arthur Traiger.
Lần xuất bản 3rd ed.
Thông tin xuất bản New York :Barron's Educational Series,c1988.
Mô tả vật lý iv, 140 p. :col. ill. ;21 cm.
Phụ chú Includes index.
Tóm tắt A self-help guide to the use of 504 words used regularly by educated people. Includes sentences, articles, and exercises using the new words.
Thuật ngữ chủ đề Vocabulary-Problems, exercises, etc.
Thuật ngữ chủ đề Vocabulary.
Từ khóa tự do Vocabulary.
Từ khóa tự do Từ vựng
Tác giả(bs) CN Liebb, Julius.
Tác giả(bs) CN Traiger, Arthur.
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(8): 000004154, 000004354, 000004394, 000004434, 000004474, 000005238, 000005478, 000005562
000 00882cam a2200253 a 4500
0014050
0021
0044281
005202011261040
008110504sc198 eng
0091 0
020 |a08120237022 (pbk.)
039|a20201126104154|bthinlq|c20201125164643|dthinlq|y20110504095214|zhuyntd
040 |aDLC|cDLC|dDLC|dHUCFL
0410 |aeng
082|a428.1|bBRO
1001 |aBromberg, Murray.
24510|a504 absolutely essential words /|cMurray Bromberg, Julius Liebb, Arthur Traiger.
250 |a3rd ed.
260 |aNew York :|bBarron's Educational Series,|cc1988.
300 |aiv, 140 p. :|bcol. ill. ;|c21 cm.
500 |aIncludes index.
520 |aA self-help guide to the use of 504 words used regularly by educated people. Includes sentences, articles, and exercises using the new words.
650 0|aVocabulary|vProblems, exercises, etc.
650 1|aVocabulary.
653 |aVocabulary.
653|aTừ vựng
7001 |aLiebb, Julius.
7001 |aTraiger, Arthur.
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(8): 000004154, 000004354, 000004394, 000004434, 000004474, 000005238, 000005478, 000005562
890|a8|b11
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000004154 Kho Tiếng Anh 428.1 BRO Mượn về nhà 1
2 000004354 Kho Tiếng Anh 428.1 BRO Mượn về nhà 2
3 000004394 Kho Tiếng Anh 428.1 BRO Mượn về nhà 3
4 000004434 Kho Tiếng Anh 428.1 BRO Mượn về nhà 4
5 000004474 Kho Tiếng Anh 428.1 BRO Mượn về nhà 5
6 000005238 Kho Tiếng Anh 428.1 BRO Mượn về nhà 6
7 000005478 Kho Tiếng Anh 428.1 BRO Mượn về nhà 7
8 000005562 Kho Tiếng Anh 428.1 BRO Mượn về nhà 8

Không có liên kết tài liệu số nào