thông tin biểu ghi
DDC 428.1
Tác giả CN Laflin, Shelley Vance
Nhan đề "Something to crow about" : a concise collection of american english idioms for everyday use / author Shelley Vance Laflin, editors Anna Maria Malkoc, Frank Smolinski
Thông tin xuất bản Washington : United States Information Agency ;, 1993
Mô tả vật lý v, 94p. ; 23cm
Từ khóa tự do Từ vựng
Tác giả(bs) CN Malkoc ,
Tác giả(bs) CN Smolinski ,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000004233
000 00651cam a2200181 a 4500
0014082
0021
0044313
005202010151508
008110506s1993 eng
0091 0
039|a20201015151003|bthinlq|c20160913000000|dthuytt|y20110506093829|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aeng
08204|a428.1 |bLAF
1001 |aLaflin, Shelley Vance
24510|a"Something to crow about" : |ba concise collection of american english idioms for everyday use / |cauthor Shelley Vance Laflin, editors Anna Maria Malkoc, Frank Smolinski
260 |aWashington : |bUnited States Information Agency ;, |c1993
300 |av, 94p. ; |c23cm
653|aTừ vựng
7001 |aMalkoc , |cAnna Maria
7001 |aSmolinski , |cFrank
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000004233
890|a1|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000004233 Kho Tiếng Anh 428.1 LAF Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào