thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 495.684 HID
    Checking... 論文作成デザイン : テーマの発見から研究の構築へ / Ronbun sakusei dezain : Tīma no hakken kara kenkyū no kōchiku e /
DDC 495.684
Tác giả CN 細川英雄 Hideo Hosokawa
Nhan đề Checking... 論文作成デザイン : テーマの発見から研究の構築へ / Ronbun sakusei dezain : Tīma no hakken kara kenkyū no kōchiku e / 細川英雄
Thông tin xuất bản 東京図書株式会社 , 2008
Mô tả vật lý 167p. ; 19cm
Từ khóa tự do Viết
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(1): 000033368
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114155
0021
00415859
005202106021639
008160119s2008 jpn
0091 0
020 |a9784489020322 |c1300円
039|a20210602163941|bthuytt|c20160225000000|dthuytt|y20160119000000|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJAP
082 |a495.684 |bHID
100 |a細川英雄 Hideo Hosokawa
245 |a Checking... 論文作成デザイン : テーマの発見から研究の構築へ / Ronbun sakusei dezain : Tīma no hakken kara kenkyū no kōchiku e / |c細川英雄
260 |b東京図書株式会社 , |c2008
300 |a167p. ; |c19cm
653 |aViết
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(1): 000033368
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000033368 Kho Tiếng Nhật 495.684 HID Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào