thông tin biểu ghi
DDC 808.4
Nhan đề 240 writing topics with sample essays.
Thông tin xuất bản Like Test Prep, [2013]
Mô tả vật lý 248tr. ; 28cm.
Thuật ngữ chủ đề Essay -- Authorship -- Study and teaching.
Thuật ngữ chủ đề English language -- Composition and exercises -- Examinations -- Study guides.
Thuật ngữ chủ đề Writing -- Examinations -- Study guides.
Từ khóa tự do Viết
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000052864
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119712
0021
004C65BD5AF-FBAC-4F82-9A92-870624FFDE05
005202012031658
008081223s [20 vm| vie
0091 0
020 |a9781484920565
039|y20201203165842|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a808.4|bTWO
245 |a240 writing topics with sample essays.
260 |b Like Test Prep, |c [2013]
300 |a248tr. ; |c28cm.
650 |a Essay -- Authorship -- Study and teaching.
650 |aEnglish language -- Composition and exercises -- Examinations -- Study guides.
650 |aWriting -- Examinations -- Study guides.
653 |aViết
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000052864
890|a1|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000052864 Kho Tiếng Anh 808.4 TWO Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào