thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 808.042 KIR
    Brilliant essay : what you need to know and how to do it /
DDC 808.042
Tác giả CN Kirton, Bill
Nhan đề Brilliant essay : what you need to know and how to do it / Bill Kirton
Thông tin xuất bản Harlow, England ; New York : Pearson Prentice Hall, 2011
Mô tả vật lý 284tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề English language -- Rhetoric -- Problems, exercises, etc.
Thuật ngữ chủ đề Essay -- Authorship -- Problems, exercises, etc.
Thuật ngữ chủ đề Report writing -- Problems, exercises, etc.
Từ khóa tự do Viết
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000053447, 000053469
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120030
0021
004B0355DE4-5C15-4510-A090-19EC8C99A044
005202104061705
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |a9780273743750
039|a20210406170554|bthuytt|y20210405161959|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a808.042|bKIR
100 |aKirton, Bill
245 |a Brilliant essay : what you need to know and how to do it / |cBill Kirton
260 |aHarlow, England ; New York :|b Pearson Prentice Hall, |c2011
300 |a284tr. ; |c21cm.
650 |a English language -- Rhetoric -- Problems, exercises, etc.
650 |aEssay -- Authorship -- Problems, exercises, etc.
650 |aReport writing -- Problems, exercises, etc.
653 |aViết
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000053447, 000053469
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachtienganh/thuy/6.4.2021/20030thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000053447 Kho Tiếng Anh 808.042 KIR Mượn về nhà 1
2 000053469 Kho Tiếng Anh 808.042 KIR Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào