thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 428.24 BRO
    10 steps: a course in controlled composition for beginning and intermediate esl students /
DDC 428.24
Tác giả CN Brookes, Gay.
Nhan đề 10 steps: a course in controlled composition for beginning and intermediate esl students / Gay Brookes and Jean Withrow.
Lần xuất bản 1st ed.
Thông tin xuất bản New York :Language Innovations ;, c1974.
Mô tả vật lý 61p. ;28cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-Composition and exercises.-United States
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề English language-Foreign speakers.-Study and teaching
Từ khóa tự do Writing.
Từ khóa tự do Viết
Tác giả(bs) CN Withrow,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000004012, 000005831
000 00751cam a2200217 a 4500
0012755
0021
0042905
005202010231034
008100628sc197 eng
0091 0
039|a20201023103624|bthinlq|c20200702155944|dhuongttt|y20100628100003|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aeng
082|a428.24|bBRO
1001 |aBrookes, Gay.
24510|a10 steps: a course in controlled composition for beginning and intermediate esl students /|cGay Brookes and Jean Withrow.
250 |a1st ed.
260 |aNew York :|bLanguage Innovations ;, |cc1974.
300 |a61p. ;|c28cm.
650 0|aEnglish language|xComposition and exercises.|zUnited States
650 0|aEnglish language|vTextbooks for foreign speakers.
650 0|aEnglish language|xForeign speakers.|xStudy and teaching
653 |aWriting.
653|aViết
7001 |aWithrow,|cJean.
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000004012, 000005831
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000004012 Kho Tiếng Anh 428.24 BRO Mượn về nhà 1
2 000005831 Kho Tiếng Anh 428.24 BRO Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào