thông tin biểu ghi
DDC 448
Tác giả CN Capelle, Guy
Nhan đề Le nouveau taxi ! 1 : méthode de français / Guy Capelle, Robert Menand
Thông tin xuất bản Paris : Hachette, 2009
Mô tả vật lý 144p. : ill. en coul. ; 29 cm.
Mô tả vật lý
Thuật ngữ chủ đề Français (langue) -- Manuels pour allophones.
Thuật ngữ chủ đề Français (langue) -- Étude et enseignement -- Allophones.
Từ khóa tự do Tài liệu tham khảo
Từ khóa tự do Tài liệu chính
Môn học Nghe 1
Môn học Nói 2
Môn học Viết 2
Môn học Đọc 1
Môn học Đọc 2
Môn học Nghe 2
Môn học Nói 1 Ngôn ngữ Pháp
Môn học Phương pháp dạy học 6
Môn học Viết 1
Tác giả(bs) CN Menand, Robert
Địa chỉ 100Kho Tiếng Pháp(15): 000043305, 000046109, 000046749, 000046817, 000046819 , 000046838, 000046853, 000046903, 000046979, 000046987, 000047021-2, 000047024, 000047118, 000047206
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118286
0022
004C1484584-D125-4F7D-ADFF-CA35D9AAC5E7
005202101111002
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |a9782011555489
039|a20210111100224|bthuytt|c20190529155943|dtintntd|y20190529155202|ztintntd
040 |aHUCFL
041 |afre
044 |aFR
082 |a448|bCAP
1001 |aCapelle, Guy
24510|aLe nouveau taxi ! 1 : |bméthode de français / |cGuy Capelle, Robert Menand
260 |aParis : |bHachette, |c2009
300 |a144p. : |bill. en coul. ; |c29 cm.|e01 CD-ROM
300|e2 CD audio pour la classe.
650 |aFrançais (langue) -- Manuels pour allophones.
650 |aFrançais (langue) -- Étude et enseignement -- Allophones.
653 |aTài liệu tham khảo
653 |aTài liệu chính
690 |aNghe 1
690|aNói 2
690|aViết 2
690|aĐọc 1
690|aĐọc 2
690|aNghe 2
690|aNói 1 Ngôn ngữ Pháp
690|aPhương pháp dạy học 6
690|aViết 1
691 |aNgôn ngữ Pháp
691|aSư phạm Pháp
7001 |aMenand, Robert
852|a100|bKho Tiếng Pháp|j(15): 000043305, 000046109, 000046749, 000046817, 000046819 , 000046838, 000046853, 000046903, 000046979, 000046987, 000047021-2, 000047024, 000047118, 000047206
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachtiengphap/18286thumbimage.jpg
890|a15|c1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000046749 Kho Tiếng Pháp 448 CAP Mượn về nhà 1
2 000047024 Kho Tiếng Pháp 448 CAP Mượn về nhà 2
3 000043305 Kho Tiếng Pháp 448 CAP Mượn về nhà 3
4 000046109 Kho Tiếng Pháp 448 CAP Mượn về nhà 4
5 000046987 Kho Tiếng Pháp 448 CAP Mượn về nhà 5
6 000046817 Kho Tiếng Pháp 448 CAP Mượn về nhà 6
7 000046819 Kho Tiếng Pháp 448 CAP Mượn về nhà 7
8 000046903 Kho Tiếng Pháp 448 CAP Mượn về nhà 8
9 000046979 Kho Tiếng Pháp 448 CAP Mượn về nhà 9
10 000047021 Kho Tiếng Pháp 448 CAP Mượn về nhà 10