thông tin biểu ghi
DDC 448.3
Tác giả CN Escoufier, Dorothée
Nhan đề Communication progressive du français : corrigés : débutant complet : A1.1 : avec 350 exercices / Dorothée Escoufier, Camille Gomy et Kim Ta Minh
Thông tin xuất bản Paris : CLE International, 2018
Mô tả vật lý 36p. ; 26 cm.
Thuật ngữ chủ đề Français (langue) -- Communication orale
Thuật ngữ chủ đề Français (langue) -- Expression orale
Từ khóa tự do Nói
Tác giả(bs) CN Gomy, Camille
Tác giả(bs) CN Ta, Minh Kim
Địa chỉ 100Kho Tiếng Pháp(2): 000044619, 000045639
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118290
0021
004328C5BBA-25AA-4984-B16C-F8F14BFF4EA5
005202102221637
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9782090380927
039|a20210222163724|btintntd|c20210222163126|dtintntd|y20190606104610|ztintntd
040 |aHUCFL
041 |afre
082 |a448.3|bESC
1001 |aEscoufier, Dorothée
24510|aCommunication progressive du français : corrigés : |bdébutant complet : A1.1 : avec 350 exercices / |cDorothée Escoufier, Camille Gomy et Kim Ta Minh
260 |aParis : |bCLE International, |c2018
300 |a36p. ; |c26 cm.
650 |aFrançais (langue) -- Communication orale
650 |aFrançais (langue) -- Expression orale
653 |aNói
7001 |aGomy, Camille
7001 |aTa, Minh Kim
852|a100|bKho Tiếng Pháp|j(2): 000044619, 000045639
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000045639 Kho Tiếng Pháp 448.3 ESC Mượn về nhà 1
2 000044619 Kho Tiếng Pháp 448.3 ESC Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào