thông tin biểu ghi
DDC
Nhan đề The Oxford handbook of political institutions / R A W Rhodes; Sarah A Binder
Thông tin xuất bản Oxford : Oxford University Press, 2006
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do TA_21435
Từ khóa tự do Tài liệu bắt buộc
Môn học QTH_HK1_Thể chế chính trị thế giới
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121435
00210
0045CEF7165-6722-4C56-B6F1-14BF930814F1
005202112301632
008081223s 200 vm| vie
0091 0
020 |a9780199275694
039|a20211230163219|bhuongttt|c20210831151423|dtintntd|y20210806144604|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |bOXF
245 |aThe Oxford handbook of political institutions / |cR A W Rhodes; Sarah A Binder
260 |aOxford : |bOxford University Press,|c 2006
300 |atr. ; |ccm.
653 |aTA_21435
653|aTài liệu bắt buộc
690|aQTH_HK1_Thể chế chính trị thế giới
691|aQuốc tế học
692|aKhoa Quốc tế học
693|aQTH/PDF
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachtienganh/thuy/6.8.2021/21435thumbimage.jpg
890|c1