thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 DUO
    Thách thức và lợi thế phát triển du lịch Homestay ở huyện A lưới Thừa thiên Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Dương, Thị Nhung
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ
Nhan đề Thách thức và lợi thế phát triển du lịch Homestay ở huyện A lưới Thừa thiên Huế / Dương Thị Nhung
Thông tin xuất bản Huế, 2018
Mô tả vật lý 62tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do NCKH_21371
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121371
0025
004EA396F2B-B46C-43AA-A1EE-CEA9D32D7B7A
005202108091553
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20210809155404|bhuongttt|y20210723160852|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bDUO
100 |aDương, Thị Nhung
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ
245 |aThách thức và lợi thế phát triển du lịch Homestay ở huyện A lưới Thừa thiên Huế / |cDương Thị Nhung
260 |aHuế, |c2018
300 |a62tr. ; |c28cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aNCKH_21371
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1