thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 PHA
    Nghiên cứu ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh du lịch tại khách sạn Indochine Plada và khách sạn xanh, Thành phố HuếThách thức và lợi thế phát triển du lịch Homestay ở huyện A lưới Thừa thiên Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Phạm, Thị Liễu Trang
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ
Nhan đề Nghiên cứu ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh du lịch tại khách sạn Indochine Plada và khách sạn xanh, Thành phố HuếThách thức và lợi thế phát triển du lịch Homestay ở huyện A lưới Thừa thiên Huế / Dương Thị Nhung
Thông tin xuất bản Huế, 2018
Mô tả vật lý 68tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do NCKH_21372
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121372
0025
004A0730234-9801-48B7-ABE8-343A408C897D
005202108091605
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20210809160601|bhuongttt|y20210723161441|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bPHA
100 |aPhạm, Thị Liễu Trang
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ
245 |aNghiên cứu ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh du lịch tại khách sạn Indochine Plada và khách sạn xanh, Thành phố HuếThách thức và lợi thế phát triển du lịch Homestay ở huyện A lưới Thừa thiên Huế / |cDương Thị Nhung
260 |aHuế, |c2018
300 |a68tr. ; |c28cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aNCKH_21372
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1