thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 CAO
    Khảo sát các động của việc ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược lên mức độ hài lòng của sinh viên năm 2 ngành tiếng anh đối với khóa học Viết 4thực trạng việc học môn nói tại lớp của sinh viênnăm thứ nhất khoa Tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Cao, Thị Xuân Liên
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ
Nhan đề Khảo sát các động của việc ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược lên mức độ hài lòng của sinh viên năm 2 ngành tiếng anh đối với khóa học Viết 4thực trạng việc học môn nói tại lớp của sinh viênnăm thứ nhất khoa Tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / Cao Thị Xuân Liên
Thông tin xuất bản Huế, 2017
Mô tả vật lý 46tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do NCKH_21375
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121375
0025
004453AD2B9-AF55-4FB3-80ED-442835F578AB
005202108101037
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20210810103738|bhuongttt|c20210810103617|dhuongttt|y20210723162931|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bCAO
100 |aCao, Thị Xuân Liên
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ
245 |aKhảo sát các động của việc ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược lên mức độ hài lòng của sinh viên năm 2 ngành tiếng anh đối với khóa học Viết 4thực trạng việc học môn nói tại lớp của sinh viênnăm thứ nhất khoa Tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / |cCao Thị Xuân Liên
260 |aHuế, |c2017
300 |a46tr. ; |c28cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aNCKH_21375
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1