thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 LE-T
    Nữ quyền luận trong truyện ngắn hiện đại Việt Nam và Nhật bản /
DDC 001.4
Tác giả CN Lê, Thị Thanh Xuân
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ
Nhan đề Nữ quyền luận trong truyện ngắn hiện đại Việt Nam và Nhật bản / Lê Thị Thanh Xuân
Thông tin xuất bản Huế, 2017
Mô tả vật lý 46tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do NCKH_21376
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121376
0025
00435DD7B50-5B13-401B-A473-FEF93BF79327
005202108101546
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20210810154617|bhuongttt|y20210723163200|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bLE-T
100 |aLê, Thị Thanh Xuân
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ
245 |aNữ quyền luận trong truyện ngắn hiện đại Việt Nam và Nhật bản / |cLê Thị Thanh Xuân
260 |aHuế, |c2017
300 |a46tr. ; |c20cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aNCKH_21376
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1