thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 PHA
    Nguyên nhân Anh rút khỏi liên minh châu âu (EU) dưới gốc độ của truyền thông Châu âu /
DDC 001.4
Tác giả CN Phan, Thị Thảo Phương
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ
Nhan đề Nguyên nhân Anh rút khỏi liên minh châu âu (EU) dưới gốc độ của truyền thông Châu âu / Phan Thị Thảo Phương
Thông tin xuất bản Huế, 2017
Mô tả vật lý 57tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do NCKH_21377
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121377
0025
00498F094CF-9EEB-4D42-BAF7-5327F003EFAA
005202108101555
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20210810155508|bhuongttt|y20210723163513|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bPHA
100 |aPhan, Thị Thảo Phương
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ
245 |aNguyên nhân Anh rút khỏi liên minh châu âu (EU) dưới gốc độ của truyền thông Châu âu / |cPhan Thị Thảo Phương
260 |aHuế, |c2017
300 |a57tr. ; |c28cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aNCKH_21377
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1