thông tin biểu ghi
  • Luận văn
  • 370 DUO
    An investigation into teacher collaboration for professional development at ESP department, hue university college of foreign languages :
DDC 370
Tác giả CN Dương, Phước Quý Châu
Nhan đề An investigation into teacher collaboration for professional development at ESP department, hue university college of foreign languages : Nghiên cứa sự hợp tác của giáo viên nhằm mục đích phát triển nghiệp vụ tịa khoa tiếng anh chuyên ngành Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế / Dương Phước Quý Châu; Trương Viên supervisor
Thông tin xuất bản Hue ;, 2010
Mô tả vật lý 80p. ; 30cm
Thuật ngữ chủ đề English language
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Trương, Viên ,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000010314
000 00848cam a2200181 a 4500
0013193
0024
0043373
00520160822162028.0
008101228s2010 eng
0091 0
039|a20160822000000|bthuytt|y20101228104235|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820 |a370 |bDUO
1001 |aDương, Phước Quý Châu
24503|aAn investigation into teacher collaboration for professional development at ESP department, hue university college of foreign languages : |bNghiên cứa sự hợp tác của giáo viên nhằm mục đích phát triển nghiệp vụ tịa khoa tiếng anh chuyên ngành Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế / |cDương Phước Quý Châu; Trương Viên supervisor
260 |aHue ;, |c2010
300 |a80p. ; |c30cm
650 0|aEnglish language
653|aPhương pháp giảng dạy
7001 |aTrương, Viên , |esupervisor
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000010314
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000010314 Kho Tiếng Anh 370 DUO Đọc tại chỗ 1