thông tin biểu ghi
DDC 302.2
Tác giả CN Liêu, Thị Thanh Nhàn
Nhan đề Bài giảng Giao thoa văn hóa Trung - Việt : Sinh viên VNH hệ chính quy / Ths. Liêu Thị Thanh Nhàn
Thông tin xuất bản Huế : Trường Đại học Ngoại ngữ - Khoa Việt Nam học , Năm học 2016-2017
Mô tả vật lý 41 tr. : mh. ; 21cm
Thuật ngữ chủ đề Giao thoa văn hóa -Trung - Việt
Tên vùng địa lý Trung - Việt
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000037927
000 00629cam a2200169 a 4500
00116247
0021
00418094
00520171012092417.0
008171012s2016 vie
0091 0
039|a20171012000000|bphuongntt|y20171012000000|zphuongntt
040 |aHucffl
0410 |avie
0820 |a302.2 |bLIE
1000 |aLiêu, Thị Thanh Nhàn
24500|aBài giảng Giao thoa văn hóa Trung - Việt : |bSinh viên VNH hệ chính quy / |cThs. Liêu Thị Thanh Nhàn
260 |aHuế : |bTrường Đại học Ngoại ngữ - Khoa Việt Nam học , |cNăm học 2016-2017
300 |a41 tr. : |bmh. ; |c21cm
650 0|aGiao thoa văn hóa |bTrung - Việt
651 0|aTrung - Việt
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000037927
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000037927 Kho Tiếng Việt 302.2 LIE Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào