thông tin biểu ghi
DDC 495.9
Tác giả CN Liêu, Thị Thanh Nhàn
Nhan đề Bài giảng Hán - Nôm Việt Nam : Sinh viện VNH hệ chính quy / Ths. Liêu Thị Thanh Nhàn
Thông tin xuất bản Huế : Trường Đại học Ngoại ngữ - Khoa Việt Nam học , Năm học 1016-2017
Mô tả vật lý 19tr ; 30cm
Thuật ngữ chủ đề Hán - Nôm -Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000039471
000 00563cam a2200157 a 4500
00116248
0021
00418095
00520171012094155.0
008171012s1016 vie
0091 0
039|a20171012000000|bphuongntt|y20171012000000|zphuongntt
040 |aHucfl
0410 |avie
0820 |a495.9 |bLIE
1000 |aLiêu, Thị Thanh Nhàn
24500|aBài giảng Hán - Nôm Việt Nam : |bSinh viện VNH hệ chính quy / |cThs. Liêu Thị Thanh Nhàn
260 |aHuế : |bTrường Đại học Ngoại ngữ - Khoa Việt Nam học , |cNăm học 1016-2017
300 |a19tr ; |c30cm
650 0|aHán - Nôm |bViệt Nam
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000039471
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000039471 Kho Tiếng Việt 495.9 LIE Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào