thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 LIE
    Ẩn dụ ý niệm miền nguồn " Đồ vật" trong tục ngữ Tiếng Hán và Tiếng Việt /
DDC 001.4
Tác giả CN Liêu, Thị Thanh Nhàn
Nhan đề Ẩn dụ ý niệm miền nguồn " Đồ vật" trong tục ngữ Tiếng Hán và Tiếng Việt / Liêu Thị Thanh Nhàn
Thông tin xuất bản Huế, 2019
Mô tả vật lý 53tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(2): 000049996, 000050139
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120296
0025
004DBE08E10-D298-4F14-8061-FC6AF1152A8A
005202106161536
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210616153700|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bLIE
100 |aLiêu, Thị Thanh Nhàn
245 |aẨn dụ ý niệm miền nguồn " Đồ vật" trong tục ngữ Tiếng Hán và Tiếng Việt / |cLiêu Thị Thanh Nhàn
260 |aHuế, |c2019
300 |a53tr. ; |c25cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(2): 000049996, 000050139
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000050139 Kho Tiếng Việt 001.4 LIE Mượn về nhà 1
2 000049996 Kho Tiếng Việt 001.4 LIE Mượn về nhà 2