thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 ĐÔ_T
    Hiệu ứng của việc sử dụng động từ tượng thanh trong tác phẩm đồi gió hú của Emily Bronte /
DDC 001.4
Tác giả CN Đỗ, Thảo Nhi
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Nhan đề Hiệu ứng của việc sử dụng động từ tượng thanh trong tác phẩm đồi gió hú của Emily Bronte / Đỗ Thảo Nhi
Thông tin xuất bản Huế, 2017
Mô tả vật lý 50tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do NCKH_21382
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121382
0025
00475B4C1B8-3BE1-4EDB-9800-AE9419B4C949
005202108101621
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20210810162155|bhuongttt|y20210727154310|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bĐÔ_T
100 |aĐỗ, Thảo Nhi
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
245 |aHiệu ứng của việc sử dụng động từ tượng thanh trong tác phẩm đồi gió hú của Emily Bronte / |cĐỗ Thảo Nhi
260 |aHuế, |c2017
300 |a50tr. ; |c28cm.
502 |aBáo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aNCKH_21382
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1