thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 TRA
    Khảo sát ngữ liệu văn học dân gian nhằm hổ trợ giảng dạy nội dung văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên thuộc học phần cơ sở văn hóa Việt Nam tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Trần, Thị Xuân
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Nhan đề Khảo sát ngữ liệu văn học dân gian nhằm hổ trợ giảng dạy nội dung văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên thuộc học phần cơ sở văn hóa Việt Nam tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / Trần Thị Xuân
Thông tin xuất bản Huế, 2016
Mô tả vật lý 72tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do NCKH_21389
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121389
0025
004CF65E9AA-EE5E-4704-B54F-107477F8FB68
005202108111634
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20210811163406|bhuongttt|y20210727161746|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bTRA
100 |aTrần, Thị Xuân
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
245 |aKhảo sát ngữ liệu văn học dân gian nhằm hổ trợ giảng dạy nội dung văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên thuộc học phần cơ sở văn hóa Việt Nam tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / |cTrần Thị Xuân
260 |aHuế, |c2016
300 |a72tr. ; |c28cm.
502 |aBáo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aNCKH_21389
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1