thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 HOA
    Khảo sát thực trạng nhu cầu nhân lực Tiếng Trung văn phòng của các công ty khu vực Miền TrungTìm hiểu việc sử dụng chiến lược xã hội để phát triển từ vựng của sinh viên Tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Hoàng, Thị Hạnh
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Nhan đề Khảo sát thực trạng nhu cầu nhân lực Tiếng Trung văn phòng của các công ty khu vực Miền TrungTìm hiểu việc sử dụng chiến lược xã hội để phát triển từ vựng của sinh viên Tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế / Hoàng Thị Hạnh
Thông tin xuất bản Huế, 2016
Mô tả vật lý 50tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do NCKH_21393
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121393
0025
00493EAC3F6-06F4-4FDD-A6D2-341C5AE7048A
005202108111636
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20210811163627|bhuongttt|y20210727162833|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bHOA
100 |aHoàng, Thị Hạnh
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
245 |aKhảo sát thực trạng nhu cầu nhân lực Tiếng Trung văn phòng của các công ty khu vực Miền TrungTìm hiểu việc sử dụng chiến lược xã hội để phát triển từ vựng của sinh viên Tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế / |cHoàng Thị Hạnh
260 |aHuế, |c2016
300 |a50tr. ; |c28cm.
502 |aBáo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aNCKH_21393
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1