thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 NGU
    Khảo sát ngôn ngữ bình luận bóng đá trực tiếp trên truyền hình quốc gia /
DDC 001.4
Tác giả CN Nguyễn, Thị Tú Anh
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Nhan đề Khảo sát ngôn ngữ bình luận bóng đá trực tiếp trên truyền hình quốc gia / Nguyễn Thị Tú Anh
Thông tin xuất bản Huế, 2016
Mô tả vật lý 98tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do NCKH_21394
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121394
0025
0042D4C07A4-F1B5-45AE-ABBF-E7C6E57BF495
005202108111637
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20210811163707|bhuongttt|y20210727163014|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bNGU
100 |aNguyễn, Thị Tú Anh
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
245 |aKhảo sát ngôn ngữ bình luận bóng đá trực tiếp trên truyền hình quốc gia / |cNguyễn Thị Tú Anh
260 |aHuế, |c2016
300 |a98tr. ; |c28cm.
502 |aBáo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aNCKH_21394
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1