thông tin biểu ghi
  • Khóa luận
  • 418.0071 DUO
    HUCFL Second year English majors' reflections on speaking English in pairs :
DDC 418.0071
Tác giả CN Dương, Thị Minh Tâm
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
Nhan đề HUCFL Second year English majors' reflections on speaking English in pairs : Những phản hồi của sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ Huế vào việc nói tiếng Anh theo cặp / Dương Thị Minh Tâm; Lê Phạm Hoài Hương
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý 65tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Lê, Phạm Hoài Hương
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000052945
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119756
0023
004DE1AF641-FAE9-4984-90F6-F6F04D737569
005202012251522
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20201225152303|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a418.0071|bDUO
100 |aDương, Thị Minh Tâm
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
245 |aHUCFL Second year English majors' reflections on speaking English in pairs : |bNhững phản hồi của sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ Huế vào việc nói tiếng Anh theo cặp / |cDương Thị Minh Tâm; Lê Phạm Hoài Hương
260 |aHuế, |c2020
300 |a65tr. ; |c28cm.
502 |aGraduation research paper
653 |aPhương pháp giảng dạy
700 |aLê, Phạm Hoài Hương|eSupervisor
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000052945
890|a1|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000052945 Kho Tiếng Anh 418.0071 DUO Đọc tại chỗ 1