thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 DUO
    Khảo sát thực trạng việc học môn nói tại lớp của sinh viênnăm thứ nhất khoa Tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Dương, Thị Minh Tâm
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ
Nhan đề Khảo sát thực trạng việc học môn nói tại lớp của sinh viênnăm thứ nhất khoa Tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / Dương Thị Minh Tâm; Phan Thị Bích Ngọc
Thông tin xuất bản Huế, 2018
Mô tả vật lý 78tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do NCKH_21373
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Bích Ngọc
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121373
0025
004F34DB459-5D61-4926-93C4-A75B03C6255C
005202108091622
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20210809162219|bhuongttt|c20210723161850|dthuytt|y20210723161721|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bDUO
100 |aDương, Thị Minh Tâm
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ
245 |aKhảo sát thực trạng việc học môn nói tại lớp của sinh viênnăm thứ nhất khoa Tiếng anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / |cDương Thị Minh Tâm; Phan Thị Bích Ngọc
260 |aHuế, |c2018
300 |a78tr. ; |c28cm.
502 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aNCKH_21373
700|aPhan, Thị Bích Ngọc|eHướng dẫn
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1