thông tin biểu ghi
  • Khóa luận
  • 448 TRA
    Apprentissage de l'expression orale dans le cours"Guide du tourisme" - Étude du cas des étudiants de français en troisième année, École Supérieure de Langues Étrangères,Université de Hué :
DDC 448
Tác giả CN Trần, Thị Thiên Thanh
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ
Nhan đề Apprentissage de l'expression orale dans le cours"Guide du tourisme" - Étude du cas des étudiants de français en troisième année, École Supérieure de Langues Étrangères,Université de Hué : Nghiên cứu việc học kỹ năng nói qua học phần Hướng dẫn viên du lịch của sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Du lịch, Khoa Tiếng Pháp,Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / Trần Thị Thiên Thanh; Thái Thị Hồng Phhúc
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý 61tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do TP/KL
Tác giả(bs) CN Thái, Thị Hồng Phhúc
Địa chỉ 100Kho Tiếng Pháp(1): 000053009
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119792
0023
004782316B6-5537-4339-ADC3-E9C878E5E671
005202203311435
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220331143550|bhuongttt|y20201229095517|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aFRE
082 |a448|bTRA
100 |aTrần, Thị Thiên Thanh
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ
245 |aApprentissage de l'expression orale dans le cours"Guide du tourisme" - Étude du cas des étudiants de français en troisième année, École Supérieure de Langues Étrangères,Université de Hué : |bNghiên cứu việc học kỹ năng nói qua học phần Hướng dẫn viên du lịch của sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Du lịch, Khoa Tiếng Pháp,Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / |cTrần Thị Thiên Thanh; Thái Thị Hồng Phhúc
260 |aHuế, |c2020
300 |a61tr. ; |c28cm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp
653 |aTP/KL
700 |aThái, Thị Hồng Phhúc|eHướng dẫn
852 |a100|bKho Tiếng Pháp|j(1): 000053009
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000053009 Kho Tiếng Pháp 448 TRA Đọc tại chỗ 1