thông tin biểu ghi
  • Khóa luận
  • 448 LE_T
    Apprentissage de la traduction du français en vietnamien - Étude du cas des étudiants de français en 3e année, École Supérieure de Langues Étrangères, Université de Hué :
DDC 448
Tác giả CN Lê, Thị Ly Sa
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại Ngữ
Nhan đề Apprentissage de la traduction du français en vietnamien - Étude du cas des étudiants de français en 3e année, École Supérieure de Langues Étrangères, Université de Hué : Nghiên cứu việc học thực hành dịch Pháp-Việt của sinh viên năm 3 Khoa Tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ Huế / Lê Thị Ly Sa; Hoàng Thị Thu Hạnh
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý 42tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do TP/KL
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Thu Hạnh
Địa chỉ 100Kho Tiếng Pháp(1): 000052951
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119803
0023
004718CEB17-1D4C-43CE-B627-E0EC3A643469
005202203311426
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220331142621|bhuongttt|y20201229154734|zthuytt
040 |aHUCFL HUCFL
041 |aFRE
082 |a448|bLE_T
100 |aLê, Thị Ly Sa
110 |aTrường Đại học Ngoại Ngữ
245 |aApprentissage de la traduction du français en vietnamien - Étude du cas des étudiants de français en 3e année, École Supérieure de Langues Étrangères, Université de Hué : |bNghiên cứu việc học thực hành dịch Pháp-Việt của sinh viên năm 3 Khoa Tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ Huế / |cLê Thị Ly Sa; Hoàng Thị Thu Hạnh
260 |aHuế, |c2020
300 |a42tr. ; |c28cm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp
653 |aPhương pháp giảng dạy
653|aTP/KL
700 |aHoàng, Thị Thu Hạnh|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Pháp|j(1): 000052951
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000052951 Kho Tiếng Pháp 448 LE_T Đọc tại chỗ 1